Müdürün Mesajı

Değerli BAU Mensupları,

Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi (CLT) olarak en önemli varlık sebebimiz, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve idari personelimizin gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda akademisyenlerimizin BAU’da öğrenme ve öğretme kültürünü özümsemeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri için oryantasyon programları, seminerler ve atölye çalışmaları yürütüyoruz. Yöneticilerimize yönetsel ve iletişimsel çeşitli konularda eğitimlerle destek oluyor ve onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini devam ettirebilmeleri, kurum kültürünü içselleştirebilmeleri ve araştırma becerilerini geliştirebilmeleri için üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içinde yıl boyu faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İdari personelimizin çalıştığı birimde sorunsuz bir şekilde çalışmalarını devam ettirebilmeleri için ofis yönetimi, takım çalışması ve iletişim becerileri başta olmak üzere kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

BAU akademisyeni, öğrencisi, idari personeli ve yöneticileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kendini geliştirmeye ve her zaman daha ileri taşımaya odaklanmış büyük bir ailedir. Bu büyük ve güzel ailenin bir parçası olarak, CLT, tüm paydaşlarla iş birliği içinde, ihtiyaç duyulan konularda destek vermeye hazırdır. Sizleri de desteğe ihtiyaç duyduğunuz her konuda CLT’ye bekliyor, verimli çalışmalar diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Doç. Dr. Nihal YURTSEVEN