Amacımız

2018-2019 Akademik yılı başında kuruluş çalışmalarına başlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması 13.03.2019 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Merkez yönetmeliğinin 14 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla resmen kurulmuş, 2018-2019 Akademik yılı Bahar dönemi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

Merkez, planladığı eğitim ve destek çalışmaları aracılığıyla BAU’da öğrenenler, öğretenler ve öğrenme ortamının sürekli gelişmesi ve iyileşmesine katkıda bulunmayı ve yapacağı araştırmalar ve çalışmaların sonuçlarını topluma aktarmayı amaçlamaktadır.

Merkezin hedeflerinin başında ise BAU akademik ve idari kadrosunun profesyonel gelişimini desteklemek gelir.

Akademik ve idari kadronun profesyonel gelişimi için oryantasyon programları, seminerler, atölye çalışmaları ve kapsamlı Eğiticinin Eğitimi programları düzenler. Ayrıca tüm akademik ve idari yöneticilere, Merkez’e başvurmaları halinde yeni programlar için tasarım veya mevcut programlar için yeniden tasarım danışmanlığı verir.

Merkez aynı zamanda, öğrenci ve öğrenme ortamına ilişkin de çalışmalar yürütür.

Öğrencilere yönelik olarak seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra, üniversitenin öğrenci merkezli yaklaşımına uygun olarak gerekli konularda öğrenci odak grup çalışmaları ve öğrenci ihtiyaçlarını anlamak üzere iç araştırmalar yürütür.

Tüm bu faaliyetleri planlayabilmek için, her akademik yılın başında güncellediği bir hizmet ve eğitim portföyünü tüm akademik ve idari birimlerle paylaşır. Fakülte/birim bazında toplantılarla ihtiyaç ve talepleri anlar, sunacağı tüm hizmetleri ihtiyaca ve hedef kitleye özel olarak adapte eder. Ayrıca portföyündeki tüm eğitimleri gönüllü katılımlar için genele açık olarak da organize eder.