Eğitim Portföyü

Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi  Akademik Kadro Eğitim Portföyü

Mesleki Gelişim Alanındaki Eğitimlerimiz

Akademik Dürüstlük

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Ders Tasarımı

Akademide Rastlaşmalar: Kapsayıcılık ve İlişkilerimiz Üzerine Düşünmek

Gündelik Hayatta Ayrımcılık: “Azınlık Dini Kimliklere Sahip Gençlerden Öğrendiklerim

Dersimi Hibrite Nasıl Dönüştüreceğim?

Hibrit Eğitimin Olmazsa Olmazları

Online Dersleri İnteraktif Yapmak İçin Tüyolar

Uzaktan Eğitime Yönelik İpuçları ve Uzaktan Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma

Nitelikli Ölçme Değerlendirme

Sınavlarda Ölçme Değerlendirme Niteliğini Artırma: Çoktan Seçmeli Sınavlar

Sınavlarda Ölçme Değerlendirme Niteliğini Artırma: Açık Uçlu Sınavlar

Sınavlarda Ölçme Değerlendirme Niteliğini Artırma: Beceri Sınavları

Geçerlilik ve Güvenilirlik

Çoktan Seçmeli Sorularda Belleğin Ötesine Geçmek

BAU’da Ders Vermek

İzlence Tasarımı ve Kullanımı

Yaratıcı İçerik Tasarımı

Eğitsel Tasarımda Sistem Yaklaşımı

Program Çıktıları ve Program Tasarımı

Öğrenim Çıktıları ve Ders Tasarımı

Etkili Öğretim Yöntemleri

Eğitimde Oyunlaştırma ve Ölçme Değerlendirmede Oyunlaştırılmış Yöntemlerin Kullanımı

21. Yüzyıl Becerileri ve4 Öğrenmenin 4C’si

Farklılaştırılmış Öğretim

Farklı Öğrenme Ortamlarında Sınıf Yönetimi

Eğitimde Değişen Kuşaklar

Eğitimde Geri Bildirim

Kamera Önünde Konuşma Performansımız

Bedeb Diliyle İletişimi Kolaylaştırmak

Derslerde ve Konferanslarda Konuşma Performansımız ve Diksiyon

Sunum Teknikleri ve Hitabet

MS Teams Eğitimi

Itslearning Eğitimi

Office 365 Araçları ile Entegre Ders Tasarımı/Ders İşleme

Word, Excel, PeerPoint Kullanımı (Başlangıç Düzeyi)

Word, Excel, PeerPoint Kullanımı (İleri Düzey)

İleri PowerPoint ve Alternatif Sunum Araçları

Hibrit Sınıf Kullanımı

Teknoloji Entegrasyonu Neden Gereklidir? Etkili Entegrasyon Nasıl Yapılır?

Derste İhtiyacınız Olan Her Şey; Itslearning ve Asenkron Derslerde Kullanımı

Atıf Yönetimi (Zotero, Mendeley, Endnote Gibi Dijital Araçların Kullanımı)

 

Kişisel Gelişim Alanındaki Eğitimlerimiz

Kişisel Marka Yönetimi

Finans Okuryazarlığı

Günlük Sorunlara Mindful Çözümler

Ergen İletişimi

Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek

Sağlıklı Beslenme

Gastronomi

Evde Yaşam Alanları v e İç Mekan Tasarımı

Sürdürülebilir Yaşam