ChatGPT Eğitimleri

BAU Öğrenme ve Öğretme Merkezi tarafından fakülte özelinde Dr. Meltem Özmutlu sunumuyla ChatGPT Eğitimlerinin ilki 17 Mayıs 2023, Çarşamba günü Galata Kmpüsü’nde İletişim Fakültesi akademisyenlerimiz, ikincisi ise 7 Haziran 2023, Çarşamba günü Güney Kampüs’te İİSBF akademisyenlerimiz için gerçekleştirilmiştir.